Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud (2)