Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys! (3)